• 100%-bezpieczny-zakup
  • Originalne-produkty
  • Gwarancja-zwrotu-pieniędzy
  • Szybkie-dostarczenie-do-5-dni
0
0,00 zł
Mój koszyk
Skontaktuj się z nami
info@teleprodukt.pl


REGULAMIN I ZASADY REKLAMACJI - Chaux Group

Sklep internetowy www.teleprodukt.pl jest obsługiwany przez Chaux Group.

Nabywca składając zamówienie potwierdza, że zapoznał się z warunkami regulaminu, którego nieodłączną część stanowią zasady reklamacji, i że zgadza się z nimi. Kupujący jest o wspomnianym regulaminie odpowiednio poinformowany przed złożeniem zamówienia i ma możliwość się z nim zapoznać.

 

Czas dostawy:

Towar wysyłamy kurierem Packeta.pl. Towar zostanie doręczony w przeciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania emaila z potwierdzeniem. W przypadku oferty specjalnej czas dostawy może zostać przedłużony do 7-10 dni roboczych, ewentualnie zgodnie z informacją znajdującą się w opisie produktu.

 

Do towaru zostanie dołączona faktura, która służy jako dokument podatkowy, a także jako karta gwarancyjna.

 

Dostawa jest realizowana przez zewnętrzną firmę kurierską i niestety nie jesteśmy w stanie zapewnić, aby na życzenie klienta kurier zawsze najpierw zadzwonił i sprawdził czy w momencie dostawy klient znajduje się pod podanym adresem. W przypadku, że kurier nie zastanie klienta, zostawi awizo.

 

Jeśli żądany produkt nie jest dostępny lub w tym czasie pojawią się nieprzewidziane problemy, zostaniesz natychmiast poinformowany pod adresem kontaktowym, lub numerem telefonu podanym w zamówieniu. Jeśli towar nie został doręczony w wyznaczonym terminie i nie skontaktowano się z Tobą, prosimy o kontakt pod numerem 22 153 00 81 podanym na stronie www.teleprodukt.pl lub skontaktuj się z nami za pośrednictwem emailu pod adresem info@teleprodukt.pl.

 

Nasze centrum obsługi klienta jest do Twojej dyspozycji w dni robocze od 8:00 do 17:00. Na Twoje pytania odpowiemy najpóźniej do 24 godzin.

 

Warunki wysyłki, pakowania i płatności:

Odpowiednio zapakowany towar wyślemy za pobraniem a za paczkę zapłacisz przy jej odebraniu. Płatność może także zostać wykonana bezpośrednio po zamówieniu za pośrednictwem usługi Card Pay lub Trust Pay, które umożliwiają klientowi któregokolwiek banku posiadającemu kartę VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro albo Diners Club płacić bezgotówkowo i bezpiecznie za towar zakupiony w naszym sklepie internetowym.

 

Nie pobieramy opłat za pakowanie, a za doręczenie towaru dodajemy kwotę zgodną ze sposobem transportu lub odbioru towaru. Dostarczona faktura służy również jako karta gwarancyjna. Towar wysyłamy tylko na terenie Polski. W celu złożenia zamówienia w Czechach nie wahaj się odwiedzić www.teleprodukt.cz, w Słowacji www.tvnakup.sk, w Węgrzech odwiedź www.tvtermek.hu a w Rumunii www.tvprodus.ro.

 

Nabywca otrzyma towar za cenę ważną w momencie zmówienia. Nabywca konsument ma możliwość zapoznania się z całkowitą ceną, razem z VAT i wszystkimi innymi opłatami, takimi jak np. wysyłka, przed złożeniem zamówienia. Ta cena końcowa zostanie podana w zamówieniu oraz w wiadomości email potwierdzającej przyjęcie zamówienia.

 

Odwołanie zamówienia w przęciągu 14 dni od dnia otrzymania:

Konsument ma prawo w przeciągu tego okresu po odebraniu towaru, rozpakować i wypróbować go w podobny sposób jak normalnie podczas zakupu w klasycznym sklepie, w zakresie niezbędnym do określenia charakteru, cech i funkcjonalności towaru.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu towar Ci nie odpowiada, masz prawo do odstąpienia od umowy i zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta  zwrócić towar do 14 dni roboczych od jego otrzymania, chyba że okres ten na ten konkretny produkt nie zostanie przedłużoy przez sprzedawcę.  

W przypadku odstąpienia od umowy, towar nie może nosić śladów zniszczenia lub uszkodzenia użytkowaniem i musi zostać zwrócony w originalnym opakowaniu ze wszystkimi akcesoriami. Konzument odpowiada za jakiekolwiek obniżenie wartości towaru. W przypadku, gdy konsument odstąpi od umowy i zwróci dostawcy towar o obniżonej wartości, który jest używany, uszkodzony albo niekompletny, dostawca zwróci konsumentowi już zapłaconą cenę zakupu towaru podaną w wiążącym zaakceptowaniu zamówienia albo jej część zniżoną zgodnie z postanowieniami art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o wartość jego zużycia w wysokości 1% z całkowitej części towaru za każdy dzień użytkowania towaru i o wartość naprawy i przywrócenia do pierwotnego stanu. 

Jeśli towar został zniszczony lub uszkodzony użytkowaniem – wygasa prawo na odstąpienie od umowy.

Sprzedawca nie jest zobowiązany akceptować nieoczyszczony lub w inny sposób  zanieczyszczony i niespełniający norm higieny towar.

Nabywca przyjmuje do wiadomości, że jeśli zwrócony przez niego towar został uszkodzony, żużyty lub częściowo zużyty, sprzedawca ma prawo zażądać od nabywcy odszkodowanie za poniesione szkody. Sprzedawca jest uprawniony do otrzymania zapłaty za poniesione szkody i ma prawo jednostronnie odstąpić od roszczenia nabywcy o zwrot ceny zakupu.

Produkt prosimy wysłać pocztą, listem poleconym lub osobiście na adres:

Packeta Poland
Chaux Group
Panattoni Park Bielsko-Biała
ul. Księdza Józefa Londzina 106
43-382 Bielsko-Biała

lub

Bezpłatnie w oddziale Packeta.pl

Przesyłkownia, jako firma przewozowa, z którą mamy podpisaną umowę, doręczy nam zwrócony towar do 3 dni roboczych.

Nie przyjmujemy przesyłek zwróconych za pobraniem. Prosimy aby towar został zwrócony w stanie nieuszkodzonym, w pierwotnej ilości i w originalnym opakowaniu. Jednocześnie, prosimy o dołączenie do towaru kopii faktury, ewentualnie podanie jej numeru, swojego imienia i nazwiska oraz adresu. Jednocześnie prosimy o wskazanie, co jest powodem zwrotu produktu (nie jest to warunkiem zwrotu pieniędzy).

 

Jeżeli wszystkie powyższe warunki zostaną spełnione, zwrócimy pieniądze za produkt na Twój rachunek bankowy – dlatego ważne jest abyś również przesłał/a nam swój aktualny numer konta. Koszt zwrotu towaru do naszej firmy ponosi konsument, chyba że produkt okazał się wadliwy.

W emailu lub paczce prosimy podać numer faktury, nazwisko odbiorcy i numer konta bankowego, na które pieniądze zostaną zwrócone.

W ciągu piętnastu (15) dni od zwrócenia towaru przez nabywcę, sprzedawca ma prawo do sprawdzenia zwróconego towaru, w szczególności w celu ustalenia czy zwrócony towar jest uszkodzony, zużyty lub częściowo zużyty.

W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z warunkami regulaminu, zwrócimy Ci cenę zakupu w przeciągu dziesięciu (10) dni od dnia zakończenia okresu sprawdzania towaru, ale nie później niż w ciągu trzydziestu (30) dni od  dnia odstąpienia od umowy zakupu, przelewem na wskazane konto.

Jeżeli razem z towarem otrzymałaś/eś prezent, umowa darowizny między sprzedawcą i nabywcą zostaje zawarta z warunkiem, że jeśli dojdzie do rozwiązania umowy konsumenckiej ze strony konsumenta, umowa darowizny traci ważność, a nabywca jest zobowiązany do zwrotu towaru razem z prezentmem.

 

Uwaga! Nie można odstąpić od umowy i zwrócić towar, wytworzony według szczególnych wymagań konsumenta albo przeznaczony specjalnie dla jednego konsumenta; towar, który ze względu na swoje cechy nie może zostać zwrócony; łatwo psujący się towar oraz audio lub wiedo nagranie, które konsument rozpakował (Przykład: płyty CD, zużyte żele...).

 

Reklamacje:

Powyższa procedura obowiązuje rownież w przypadku, gdy reklamujesz błędny lub wadliwy produkt w ramach 2-rocznej gwarancji. Jednak w tym przypadku konieczne jest wskazanie rodzaju uszkodzenia. O wyniku reklamacji zostaniesz poinformowany najpóźniej do 30 dni roboczych od przyjęcia reklamacji.

 

Klient nie ma prawa do zwrot kosztów przesyłki/transportu przy zwyczajnych reklamacjach w 2-rocznym okresie gwarancji, ze względu na to, że usługa transprotu towaru od sprzedawcy do klienta była należycie zrealizowana i nie jest związana z produktem i jego funkcjonalnością. Wszystkie koszty zwiazane z transportem reklamowanego towaru od klienta (zwrotna wysyłka) do firmy Chaux Group ponosi klient.

 

Aż po skontrolowaniu reklamowanego produktu i rozpatrzeniu reklamacji, pracownik działu reklamacji wyda decyzję w sprawie rozwiązania reklamacji, na podstawie której pracownik centrum obsługi klienta informuje klienta o dalszym procesie postępowania przy reklamacji.

 

Chaux Group jest odpowiedzialna za wady sprzedanego towaru. O prawa wynikające z odpowiedzialności za wady nie moze ubiegać się ten, na kogo towar był umową przekazany przez nabywcę.  W celu skutecznego ubiegania się o prawo do odpowiedzialności za wady, konieczne jest aby nabywca w okresie gwarancyjnym pisemnie powiadomił o wadach towaru, ewentualnie podał w jaki sposób błędy się ujawniają i skorzystał z prawa, którego wymaga zgodnie z Kodeksem Cywilnym (np. naprawa rzeczy, wymianę rzeczy).

 

Nabywca jest zobowiązany do wysłania lub oddania kompletnego reklamowanego towaru, nieuszkodzonego i w originalnym opakowaniu. Jeśli dotyczy to wady, ktora uniemożliwia wykorzystywanie towaru jako bezbłędny, konsument ma prawo na wymianę towaru. Chaux Group nie ponosi odpowiedzialności za wady towaru, na który była udzielona zniżka, a nabywca został o wadzie poinformowany.

 

Nabywca jest zobowiązany do przyjęcia rozpatrzonej reklamacji. W przypadku, że jej nieprzyjmie, reklamowany produkt będzie uważany za rzecz, która jest przedmiotem umowy przechowania towarów zgodnie z Art. 845 . W takim przypadku sprzedawca jest uprawniony do naliczania zryczłtowanej rekompensaty za poniesione koszty w wysokości 1 zł za każdy dzień przechowywania. W przypadku, że wysokość depozytu osiągnie wartość towaru, ten zostanie sprzedany a dochód zostanie wykorzystany na pokrycie poniesionych kosztów.

 

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z naszym działem reklamacji pod numerem 22 153 00 81 lub skontaktuj się z nami za pośrednictwem emailu pod adresem info@teleprodukt.pl.

 

Wymiana rozmiaru towaru:

W przypadku zakupienia towaru z zakresem rozmiarow, takiego jak na przykład ubranie lub materac, można zażądac o zmianę rozmiaru w ciągu 14 kalendarzowych dni od dnia otrzymania przesyłki.

 

Koszt wysyłki od klienta do dostawcy ponosi konsument. Podobnie jak koszt transportu wymienionego towaru od dostawcy do klienta. Więcej informacji uzyskasz pod numerem 22 153 00 81 lub skontaktuj się z nami za pośrednictwem emailu pod adresem info@teleprodukt.pl.

 

Uszkodzenia powstałe podczas transportu:

Chaux Group jest odpowiedzialne za uszkodzenia towaru powstałe podczas transpotu do Ciebie. Jednak, jeśli towar uszkodził się lub został skradziony podczas transportu od Ciebie do nas w przypadku zwrotu towaru i reklamacji, odpowiedzialność spoczywa po stronie konsumenta.

 

 

Ochrona danych osobowych:

Klient oświadcza, ze wyraża zgodę z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. O ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami, aby sprzedawca przetworzył i przechował jego dane osobowe, zwłaszcza te wymienione powyżeji/albo które są niezbędne do działań sprzedawcy i przetwarzania ich we wszystkich swoich systemach informacyjnych. Klient udziela Sprzedawcy tę zgodę na czas nieokreślony. Klient może wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych pisemnie (e-mail, list...) w dowolnym momencie. Zgoda wygasa w ciągu 1 miesiąca od otrzymania odwołania zgody przez nabywcę, a następnie dane zostaną usunięte.

Operator strony internetowej www.teleprodukt.pl zobowiązuje się do wykorzystywania dostarczonych danych wyłącznie w celu zawarcia i realizacji umowy na podstawie warunków handlowych określonych przez sprzedawcę. Przetworzone dane nie będą ujawniane, udostępniane ani przekazywane osobom trzecim.

 

Gwarancja:

Na wysyłany przez nas towar zapewniamy 2-letnią gwarancję na wady produkcyjne. W takim przypadku faktura służy również jako dowód okresu gwarancji. W przypadku niektórych rodzajów towarów okres gwarancji wydłuża się, jak zaznaczono na fakturze. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu otrzymania towaru.

 

W przypadku sprzedaży przez telefon, email lub stronę internetową, dzień otrzymania towaru oznacza dzień, w którym nabywca przejął towar od kuriera. Ostrzeżenie! Prosimy nie odbierać przesyłek, które wydają się uszkodzone (podarte opakowanie, deformacja, itd). W ten sposób zapobiegniesz możliwym komplikacjam podczas reklamacji uszkodzonego towaru.

 

Przedmiot zmiany:

Warunki handlowe i warunki reklamacji mają zastosowanie we wszystkich dostawach towarów zakupionych za pośrednictwem sklepu internetowego www.teleprodukt.pl. Niniejsze warunki obowiazują od 1. czerwca 2018 i anulują wszystkie poprzednie przepisy i praktyki. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków bez uprzedniego powiadomienia.

 

//